Categorie op Berichten

Uitdaging voor makkelijk lerende kinderen

Makkelijk lerende kinderen kunnen zich ongelukkig gaan voelen doordat ze niet voldoende de uitdaging krijgen waar ze behoefte aan hebben om zich positief te kunnen blijven ontwikkelen.

Gevolg kan zijn dat de resultaten op school naar beneden gaan en dat de sfeer in huis daalt. Dit ondanks de vele mogelijkheden die het kind heeft.

Als ouders en andere begeleiders makkelijk lerende kinderen uitdagingen aan bieden die passen bij hun interesses zal het kind weer gaan opbloeien waardoor het zich (weer) positief gaat ontwikkelen. Dit zal een positief effect hebben op het levensgeluk van een kind en zijn omgeving.