Zoveel te leren helpt ouders en begeleiders van makkelijk lerende kinderen door adviezen te geven over mogelijkheden van extra uitdagingen voor hun kind, zodat het kind zich positief ontwikkelt en zich gelukkig voelt.

Daarnaast is het mogelijk om bij Zoveel te leren de “Ik leer leren” training te volgen.
Ik leer leren is een training voor alle kinderen en jongeren vanaf groep 7/8 die vastlopen in hun schooltaken of slimmer willen leren.
De training geeft handvatten voor makkelijker en efficiënter leren.